Potisak

Potisak

 

Balon gas je idealan za podizanje balona i cepelina. Balon gas uglavnom čini helijum. Helijum je plemeniti gas bez boje, ukusa i mirisa, nije zapaljiv i mnogo je lakši od vazduha.

Specifična težina helijuma na normalnim atmosferskim uslovima iznosi oko 0,18 kg/m3, dok je specifična težina vazduha oko 1,21 kg/m3. Razlika između njih predstavlja teorijski potisak od oko 1 g po litru helijuma.

Za helijumske balone može se postići potisak ako je masa balona sa svim dodacima (uzica, kartica) manja od oko 0,5 do 0,6 grama po litru zapremine balona. Najčešće se za opisivanje veličine balona koristi prečnik balona izražen u cm.

Zapremina balona u litrima se računa kao:

što znači da sferni balon prečnika 30 cm ima zapreminu od 14,1 litra i dovoljan potisak da podigne masu od 7 do 8,5 g. Baloni u obliku kruške istog prečnika imaju malo veću zapreminu.

Za veće balone i vazdušne brodove potisak mora da se računa za svaki pojedinačno.

 

Messer Tehnogas isporučuje balon gas u bocama pod pritiskom od: 150 bar, 200 bar ili 300 bar, u bocama različitih vodnih zapremina. Veće količine gasa isporučuju se u baterijama boca ili čak trajlerima sadržaja do 4000 m3.

 

 

 

SPECIJALNI GASOVI

Specijalni gasovi