HYDROGEN

Vodonik

 

Atom vodonika se obeležava simbolom H, atomskim brojem 1 i atomskom masom 1,0079. Vodonik se u prirodi vezuje u dvoatomni molekul. Britanski naučnik Henri Kavendiš je definisao svojstva vodonika 1766. godine, a zbog činjenice koja je u to vreme bila poznata - da učestvuje u građenju vode, Antoan Lovoazije ga je 1783. godine nazvao vodonik – hydrogene (grč. onaj koji gradi vodu). Međutim, još u 16. veku Paracelzus je izolovao vodonik, nazvavši ga “zapaljivi vazduh”.

Ostale izotope vodonika, deuterijum i tricijum, otkrili su Xarold Klejton Juri i Ernest Raderford, respektivno početkom 20. veka.

KONVENCIJE ZA NOMENKLATURU NPR. VODONIK 5.6

Kvalitet gasa izražen je brojem devetki u oznaci čistoće. Vodonik 5.6 znači da je sadržaj vodonika 99,9996 % - prvi broj označava broj devetki u procentu čistoće, a decimala poslednju cifru posle devetke. Ostale komponente su navedene u specifikaciji kvaliteta gasa. 

SVOJSTVA VODONIKA

Vodonik je visoko eksplozivan gas i stvara jednu od najviših temperatura plamena. Atom vodonika je najmanji atom i najlakše "curi".  To je najlakši gas bez mirisa i ukusa.

PRIMENE VODONIKA

Obzirom na fizičkohemijske osobine primenjuje se u gotovo svim oblastima od prehrambene industrije, preko analitičkih primena, pa sve do mašinskih postrojenja.

U instrumentalnoj analitici često je zastupljen kao noseći gas u gasnoj hromatografiji, ali i kao radni i gorivi gas. Visoko je zastupljen i u ostalim procesima sagorevanja, u industriji stakla, za obradu dragog kamenja i slično. U hemijskoj industriji primenjuje se za proizvodnju sinteznih smeša, u reakcijama redukcije, procesima hidrogenizacije i desulfurizacije. Između ostalog, ima široku primenu u proizvodnji poluprovodnika, električne energije, u metalurgiji, rashladnim turbinama i slično.

Vodonik je veoma reaktivan element, sa jednim valentnim elektronom. Karakter energetskog bilasa hemijskih reakcija vodonika je egzotermne prirode, tj. dolazi do oslobađanja energije. Oksidacijom odnosno sagorevanjem dva molekula vodonika nastaje molekul vode, što vodonik čini ekološki najpovoljnijim gorivom. S druge strane, povoljan energetski bilans omogućava upotrebu “zlenog vodonika” za skladištenje viškova solarne energije i energije vetra i korišćenje prema potrebama.

SNABDEVANJE VELIKIM KOLIČINAMA VODONIKA U REZERVOARIMA

Snabdevanje potrošača velikim količinama vodonika moguće je postavljanjem proizvodnih pogona na lokaciji korisnika, postavljanjem steam reformera ili u slučaju projekata vezanih za obnovlјive izvore energije velikih elektrolizera. Moguće je i postavljanje stabilnog rezervoara na lokaciji kupca pritiska od 40 bar (npr. veličina od 50 ili 100 m3 zapremine). Iz vodoničnih trajlera – specijalnih priključnih vozila za transport velikih količina gasne faze različitih vrsta gasova napunjenih na 200 bar – vodonik se metodom izjednačavanja pritiska prenosi u rezervoar. Alternativno, trajler može biti korišćen kao poketni rezervoar i menjati se pun za prazan.

Tečni vodonik je dostupan u samo nekoliko zemalјa sveta. Obzirom da klјuča na temperaturi blizu apsolutne nule 20,27 ºK, troškovi energije za utečnjavanje su veoma visoki, pa proces nije ekonomičan, a sama primena veoma ograničena.

GASOVITI VODONIK U BOCAMA

Gasoviti vodonik se puni u bešavne boce od vodoničnog čelika pod pritiskom od 200 do 300 bar i različitih vodenih zapremina, obeleženih u skladu sa evropskim standardom EN 1089-3: „rame“ boce vodonika obavezno je crvene boje. Boce za vodonik opremljene su ventilima sa levim navojima br. 1 po DIN 477., koji su standard za zapaljive gasove.  

Pregled različitih boja „ramena“ boca za gasove prema vrsti gasa u skladu sa standardom EN 1089-3 možete naći ovde.

Upotreba ventila na bocama određena je standardima: DIN 477 za pritiske do 200 bar i CEN za punjenje na 300 bar. Regulatori pritiska i sva druga oprema treba da odgovaraju kvalitetu, nameni gasa i radnim pritiscima. Takođe, treba da je prate svi relevantni atesti.

Vodonik se standardno puni na 200 bar, a postoje i primene do 500 bara, kao što su rezervoari za vodonik u automobilima. Standardno se pakuje u boce od 50 l vodene zapremine, ali u slučaju potrebe za većim količinama preporučuje se snabdevanje iz baterija boca (8-12 boca) ili megapakova napunjenih na 200 bar.

BEZBEDNOSNO TEHNIČKI LIST - VODONIK

Za više informacijao vodoniku molimo Vas pogledajte ovde.

KUPOVINA VODONIKA

Vodonik možete kupiti kao pravno lice na jednoj od naših distributivnih lokacija ili poručiti telefonom, e-mejlom, preko on-line aplikacije u Srbiji ili putem Messerove distributivne mreže širom sveta. U zavisnosti od lokacije za distribuciju, boce možete preuzeti sami ili Vam ih mi možemo dostaviti. Pozovite nas za više informacija o opcijama dostave.

PROIZVODNE LOKACIJE

Proizvodne lokacije