QMS

QMS

 

Akreditacija

Strogo postavljen sistem upravljanja kvalitetom obezbeđuje najviši kvalitet u proizvodnji kalibracionih gasova. Opšti sistem kvaliteta ISO 9001 uređuje poslovanje kompanije kao celine, dok se za rad laboratorija primenjuje standard ISO 17025 (Opšti zahtevi za kompetentnost laboratorija za ispitivanje i laboratorija za etaloniranje).

Svrha uvođenja standrada ISO 17025 jeste pouzdanost rezultata dobijenih merenjem, a zasniva se na:

  • primeni standardnih operativnih procedura (SOP) za sve metode, uključujući i validaciju metoda i detaljnu procenu merne nesigurnosti
  • postojanje odgovarajućeg sistema inspekcijskog nadzora
  • sledivost rezultata merenja do SI sistema ili priznatih standardnih referentnim materijala
  • učestvovanje u nacionalnim i međunarodnim testovima osposobljenosti
  • adekvatno kontinuirano obrazovanje i obuka zaposlenih

Akreditacija“ laboratorije se definiše kao potvrda izdata od strane trećeg lica, kojom se formalno tvrdi da je akreditovana laboratorija kompetentna za obavljanje poslova ocenjivanja usaglašenosti u skladu sa ISO 17025. Procena usklađenosti može se vršiti na nivou testiranja i etaloniranja: laboratorija za testiranje je ovlašćena za testiranje mernih uređaja ili materijala, laboratorija za etaloniranje ovlašćena je da proizvede i sertifikuje međunarodno priznate kalibracione gasove sledive do međunarodnih standarda.

Akreditacija predstavlja formalno priznanje tehničke i organizacione kompetentnosti za izvršenje određenih usluga u skladu sa opisom navedenim u obimu akreditacije, izdato od nadležnog Akreditacionog tela. Kompetentnost je ključ za transparentnost, poverenje i uporedivost.

Akreditacija laboratorije u skladu sa ISO 17034, uz akreditaciju prema ISO 17025, predstavlja priznanje da je proces proizvodnje gasnih smeša na najvišem nivou kvaliteta i kompetentnosti za proizvodnju sertifikovanog referentnog materijala.

Sertifikovani referentni materijali (CRM) imaju važnu ulogu u analitičkoj hemiji, jer predstavljaju referentne metrološke vrednosti. Najčešće se koriste u laboratorijama koje moraju da poštuju regulative prema GMP ili ISO/IEC 17025.

U okviru Messer grupe u Evropi se nalazi 5 proizvodnih pogona za proizvodnju specijalnih gasnih mešavina, od kojih su 4 pod akreditacijom prema ISO 17025. Sve laboratorije učestvuju u internim i eksternim testovima osposobljenosti po principu „kruženja boce“ što obezbeđuje da su sastav i merne nesigurnosti gasnih mešavina proizvedenih na bilo kojoj od lokacija uporedive i sledive, u skladu sa zahetvima korisnika širom Evrope.

CLP etikete

CLP etikete