Pharmaline

Pharmaline

 

Farmaceutska industrija od svojih dobavljača zahteva sve veći nivo kontrole i sledljivosti sirovina. Gasovi mogu da utiču na kvalitet leka u slučaju da se koriste kao intermedijeri ili kao aktivne supstance koje ne učestvuju u hemijskoj ili biološkoj reakciji ili pomoćno sredstvo.

Messer Tehnogas proizvodi liniju Pharmaline gasova: azot, ugljen-dioksid i kiseonik u skladu sa najboljom praksom proizvodnje specijalnih gasova, a kontrola kvaliteta se vrši po normama važeće farmakopeje.

Gasne smeše u skladu sa ISO 17025 / ISO 17034

Gasne smeše u skladu sa ISO 17025 / ISO 17034